• Category : HİZMETLERİMİZ

Mezar yapılarının farklı İslam toplumlarında farklı adlarla anıldıkları; Arap toplumlarında bu yapılara “kubbe”, Farsça konuşulan bölgelerde “künbed” ve Türk toplumlarında ise “türbe” veya “türbet” denildiği malumdur. Kitabelerinde ve kaynaklarda bu yapılar bazen “ravza”, “meşhed”, “makber” gibi daha farklı şekillerde kullanılmışlarsada bunlar özel alanlar kazanarak mahalli bir kullanılışla sınırlı kalmışlardır.

Türbeler genel olarak dini kişiliklerin mezarlarıdırlar. Bununla birlikte dini olmayıp, yalnızca dünyevi yönleriyle ön plana çıkmış ünlü devlet adamlarının anıt mezarlarına da türbe denmektedir.

İlk devir türbeleri genellikle, tuğla veya taş malzemeden yapılmışlardır. Daha sonraları ise yalnız taştan yapılmıştır.

İlk dönemlerdeki türbe ve kümbetler başlı başına bağımsız birer eser iken, sonraları  cami ve medrese yapıları içinde yer almışlardır.

Selçuklu türbe veya kümbetleri genellikle: 8, 10, 12 köşeli olarak inşa edilmişlerdir. Ayrıca; kare plan üzerine kubbeli, dikdörtgen üzerine tonozlu ve eyvan ( Mevlana Türbesi) şeklinde türbelerde inşa edilmişlerdir.

Yer altında ise asıl cenazenin bulunduğu mumyalık  kısmı yer almaktadır.