• Category : HİZMETLERİMİZ

İşlevsel olarak cana dinginlik ve neşe vermesinin yanı sıra şadırvanlar, câmi, medrese vb. kamusal alanlarda el-yüz yıkama, su içme, abdest alma amaçlı da kullanılırlar. Şadırvanlar, üstü örtülü ya da açık bir su haznesinden, kimi örneklerde hazne üzerindeki bir fıskiye düzenlemesinden, su haznesini kir ve diğer etkilere karşı koruyan bir hazne kafesinden, musluklu ise akan su için bir su kanalı ve kimi örneklerde de oturma elemanlarından oluşmaktadır.

Su yapıları içerisinde yer alan şadırvanlar, genellikle saray, câmi, medrese gibi anıtsal ölçekteki yapılar içerisinde anılır. Şadırvan (şârbân, şâdurbân) sözcüğü Farsçada suyun aktığı, yukardan döküldüğü anlamında kullanılan “şadurvan” kelimesinden gelmektedir

Bizler şadırvan yapımını sadece betonarme unsurlar olarak görmüyor, onun büyük temsiliyet ve geleneğine saygı duyuyoruz. Yaptığımız her projede tarihsel referansların birikiminden beslenerek ilerliyoruz.  Bu bağlamda cami yapımında  en ileri inşaat teknolojilerini; kültürel dokuyu destekleyecek nitelikte kullanıyor ve cemaatin ihtiyaçlarına cevap verecek fonksiyonel yapılar oluşturuyoruz.