• Category : HİZMETLERİMİZ

Cami İnşası

Camiler, madde ile mana arasında geçişe vesile olan yapılardır. Bu yüzden bir cami inşa etmek için; alışılagelmiş teknik bilgilerin daha ötesinde, “uhrevi” bir bakış açısına da ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bir camiyi cami yapan, kubbe ve minare değil, mabedin bir bütün olarak insanları birleştirici güce sahip olması ve bununla birlikte temsil ettiği kültürel dokuyu barındırmasıdır.

Zarif, yalın, kucaklayıcı ve işlevsel bir yapı üzerine inşa edilmesi gereken camiler; hem İslam’ın temsiliyet simgesi, hem de insanın teslimiyet mabedidir. İnşa edilen her camiyi işlevsel değerinin ötesinde, yarına bırakılan bir miras gibi düşünmek ve bu cihette işi erbabına teslim etmek gerekmektedir.

Kültürel Doku ve Cami

Öncelikle inşa edilecek camiyi, bulunduğu çevrenin kültürel ve coğrafi dokusundan bağımsız düşünmemek gerekmektedir. Amman’da yapılan bir camiyle, İstanbul’da yapılan bir cami; fonksiyonu itibariyle aynı olsa da, mimari yapısı itibariyle farklı olmak durumundadır. Kemerlerinden mahfeline, kubbesinden minaresine, kabartmasından geometrisine kadar; büyük bir özeni ve özgünlüğü gerektiren cami inşası, kuşaklar boyu bir birikimle edinilen zanaattır.

Bizlerde Çınar Kubbe olarak, dedelerimizden gelen bu mirası en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Dünyanın farklı noktalarında inşa ettiğimiz camilerle evrensel İslam bakış açısını, yerel kültürlerin dinamikleriyle harmanlayarak benzersiz çalışmalar ortaya koyuyoruz.

Cami Yapımı

Bizler cami yapımını sadece betonarme unsurlar olarak görmüyor, onun büyük temsiliyet ve geleneğine saygı duyuyoruz. Yaptığımız her projede tarihsel referansların birikiminden beslenerek ilerliyoruz.  Bu bağlamda cami yapımında  en ileri inşaat teknolojilerini; kültürel dokuyu destekleyecek nitelikte kullanıyor ve cemaatin ihtiyaçlarına cevap verecek fonksiyonel yapılar oluşturuyoruz.